Ole Martin Almeli startet selskapet som et deltidsprosjekt som 18-åring i 1980, og det utviklet seg raskt fra et lite enkeltmannsforetak til et heltids, profesjonellt firma med flere ansatte. Det første store prosjektet var grunnarbeidene til det som i dag er Feiringklinikken, LHLs hjertesykehus i hjembygda Feiring i Akershus i 1981, selskapets første millionkontrakt. Du kan lese om flere prosjekter vi jobber med og har ferdigstilt her.

I snart 35 år har vi vært en solid aktør i bransjen, og fra 1990-tallet til i dag har antall ansatte ligget stabilt på mellom 25 og 30. Under OL-utbyggingen på Lillehammer var vi en kort periode så mange som 40 ansatte.

Som en familiebedrift har vi funnet en størrelse vi er komfortable med, og vi er i dag en meget flat og fleksibel organisasjon med en god blanding av spisskompetanse og allsidighet. I løpet av et gjennomsnittsår tar vi på oss 10-15 større prosjekter og en rekke mindre oppdrag.

Vi har autorisasjon for alt innen vei- og grunnarbeider, samt for rivningsarbeider i Oslo. Størsteparten av oppdragene vi tar på oss er i kategorien grunnarbeider.

Arbeidsoppgavene går på kommunaltekniske anlegg, komplette grunnarbeidsoppdrag, bolig- og næringsbygg, massetransport, fjellsprenging m.m.

Selskapet drives i dag fra det nybygde hovedkontoret i Bølerveien 71 på Berger, men vi disponerer også kontor og verksted på Dal og et 420 kvm stort verksted i Feiring.

Hovedparten av våre oppdrag er i Oslo og Akershus, men vi har hatt og tar gjerne oppdrag over hele Østlandet om sjansen byr seg.

Ole Martin Almeli startet selskapet som et deltidsprosjekt som 18-åring i 1980, og det utviklet seg raskt fra et lite enkeltmannsforetak til et heltids, profesjonellt firma med flere ansatte. Det første store prosjektet var grunnarbeidene til det som i dag er Feiringklinikken, LHLs hjertesykehus i hjembygda Feiring i Akershus i 1981, selskapets første millionkontrakt. Du kan lese om flere prosjekter vi jobber med og har ferdigstilt her.

I snart 35 år har vi vært en solid aktør i bransjen, og fra 1990-tallet til i dag har antall ansatte ligget stabilt på mellom 25 og 30. Under OL-utbyggingen på Lillehammer var vi en kort periode så mange som 40 ansatte.

Som en familiebedrift har vi funnet en størrelse vi er komfortable med, og vi er i dag en meget flat og fleksibel organisasjon med en god blanding av spisskompetanse og allsidighet. I løpet av et gjennomsnittsår tar vi på oss 10-15 større prosjekter og en rekke mindre oppdrag.

Vi har autorisasjon for alt innen vei- og grunnarbeider, samt for rivningsarbeider i Oslo. Størsteparten av oppdragene vi tar på oss er i kategorien grunnarbeider.

Arbeidsoppgavene går på kommunaltekniske anlegg, komplette grunnarbeidsoppdrag, bolig- og næringsbygg, massetransport, fjellsprenging m.m.

Selskapet drives i dag fra det nybygde hovedkontoret i Bølerveien 71 på Berger, men vi disponerer også kontor og verksted på Dal og et 420 kvm stort verksted i Feiring.

Hovedparten av våre oppdrag er i Oslo og Akershus, men vi har hatt og tar gjerne oppdrag over hele Østlandet om sjansen byr seg.