Terapeuter med driftsavtale: etter gjeldende offentlige satser.
Egenandelstak 1 (lege og psykolog) er på kr 2185,-.
Egenandelstak 2 (fysioterapeut og tannlege) er på kr 2620,-.
Tillegg egenandel for psykiater uten driftstilskudd, men med avtale.

Terapeuter uten driftsavtale: kr 700,- for en behandlingstime (45 min).
800 kr psykomotorisk fysioterapi.
Pris på forespørsel hos barne- og ungdomspsykiater.

Mulighet for dobbelttime hos enkelte.