Nitteberg

Prosjekt data:

 • Etablering av ny offentlig VA.
 • Bygging av offentlig og private veier med kabelgrøfter og gatelys.
 • Grunnarbeider for 108 boliger i småhus.
 • Sprenging av fjell for etablering av parkeringsplass.
 • Levering og planting av busker og trær.
 • Etablering av plener og lekeplasser.

Nitteberg

Prosjekt data:

 • Etablering av ny offentlig VA.
 • Bygging av offentlig og private veier med kabelgrøfter og gatelys.
 • Grunnarbeider for 108 boliger i småhus.
 • Sprenging av fjell for etablering av parkeringsplass.
 • Levering og planting av busker og trær.
 • Etablering av plener og lekeplasser.