Tjenester

Med en variert og moderne maskinpark fra 2 til 45 tonns størrelse kan vi ta på oss grunnarbeider i de fleste størrelsesordner.

Våre maskiner fra Caterpillar, Komatsu og Volvo er godt utstyrt med f.eks. rotortilt, pigger, GPS-styring, spesialskuffer og annet tilleggsutstyr avhengig av bruksområde.

Gjennom entreprenørdriften har vi også tatt del i utviklingen av næringseiendommer på eiersiden de siste to tiårene.

Vi har et stort kontaktnettverk og er en solid partner å ha med på laget på Romerike.

Vi tar på oss oppdrag innen vei, vann og avløp separat, men også som en del av større prosjekter.

Vi tar på oss større og mindre masseforflytningsjobber både internt på anlegg og på landevei.

Vi tar på oss sprengsningsarbeider i den utstrekning det er nødvendig for å løse tilknyttede arbeider.